Giấy Chứng Nhận QA Tiêu Chuẩn Quốc Gia Bong Bóng Thái Lan.

Ngày: 16-02-2014 00:21:43


Giấy chứng nhận hợp quy QA 3 bong bóng thái lan.


Vua Bong Bóng Shop là cửa hàng đầu tiên bán bong bóng  thái lan chất lượng cao được cấp phép giấy chứng nhận QA 3.

Giấy chứng nhận QA 3 là
chuẩn hợp qui an toàn cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên sử dụng. Được kiểm nghiệm một cách gắt gao và chuẩn mực tuyệt đối được nhà nước cấp phép. Qua quá trình kiểm định trên tới ngày 14/1/2014 sản phẩm bong bóng thái lan của Vua Bong Bóng được cấp phép chứng nhận và cửa hàng đã có giấy chứng nhận trên tay để cho khách hàng coi và yên tâm.

Do giấy chứng nhận bản gốc chỉ có 2 bản: 1 cho
CHI CỤC TĐC TP.HCM giữ và 2 do CÔNG TY NHẬP KHẨU giữ. Nên VUA BONG BÓNG SHOP chỉ có thể giữ bản photo.

Lí do thương nghiệp nên có 1 số hình ảnh thông tin sẽ mờ nhưng vẫn giữ được toàn bộ thông tin về sản phẩm được kiểm định.

chứng nhận qa bong bóng thái lan bk latex hợp chuẩn quốc giá an toàn trẻ em trên 3 tuổi


chứng nhận hợp chuẩn qa quốc gia an toàn trẻ em trên tuổi bong bóng thái lan bk latexXem qua GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY BONG BÓNG QA 3
sản phẩm trên nên bạn đã yên tâm mua sản phẩm chưa?

BÌNH LUẬN